Vrei să te muți în Republica Moldova? Ai nevoie de permis de ședere

Orașul Chișinău are un potențial imens în zona turistică, mai ales pe segmentul horeca datorită multitudinii de pub-uri, cafenele și restaurante. Din acest motiv tot mai mulți cetățeni români și străini își doresc să se mute în Republica Moldova și să trăiască în Chișinău. Dar cât de greu sau cât de ușor este vom descoperi împreună în materialul următor.

Ce spune legislația din Republica Moldova?

Conform legislației moldovenești, cetățenii străini care au sosit în Republica Moldova, deși nu dețin cetățenia moldovenească , au dreptul de a rămâne în țară nu mai mult de 90 de zile într-un interval nu mai mare de 6 luni.

Pentru a rămâne legal pe teritoriul Moldovei mai mult de 90 de zile, fără a încălca condițiile de ședere, cetățenii străini trebuie să solicite un permis de ședere în Moldova. Acest document mai poartă denumirea sau mai este cunoscut și drept certificat de imigrare și va fi asociat întotdeauna unei cărți de identificare, buletin și pașaport, documente care să conțină datele biometrice ale proprietarului, numele său complet și fotografia.

Ce tip de persoane pot obține permis de ședere în Republica Moldova?

După cum am precizat de la început, persoanele străine de altă naționalitate decât cea moldovenească, nu au voie să locuiască mai mult de 90 de zile pe teritoriul Republicii Moldova fără cetățenie moldovenească sau fără permis de ședere. Fără aceste atribute vor fi considerate persoana non grata și vor fi refuzate de către instituțiile abilitate și de către organele de stat dacă vor dori să locuiască sau să își desfășoare activități socio-economice. În plus, pe baza legislației în vigoare, acest comportament reprezintă o încălcare a regimului de ședere în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că astfel de cetățeni străini sunt recunoscuți ca persoane cu ședere ilegală în Moldova și pot suferi rigorile legilor în vigoare. Prin urmare, ce tip de persoane pot solicita un permis de ședere?

apatrizii (persoane fără cetățenie) și cetățenii altor state – timp de un an cu posibilitatea prelungirii;

companiile străine, al căror capital autorizat depășește 100 mii $, pot solicita un permis de ședere pentru angajații lor – pentru orice perioadă în termen de 5 ani;

străinii angajați în activități de voluntariat sau alte tipuri de activități, cum ar fi programe de ajutor umanitar, programe religioase și altele;

cetățeni străini ale căror rude locuiesc în Republica Moldova și au cetățenie moldovenească care doresc să restabilească legăturile de familie și de rudenie;

cetățenii statelor străine care intră în universitățile din Moldova;

cetățenii străini care intenționează să urmeze cursuri de tratament planificate în clinici specializate, centre medicale sau sanatorii;

din 2020, prezența cetățenilor străini este necesară în cadrul intereselor naționale (observatori internaționali, reprezentanți ai fondurilor internaționale și alte grupuri de reprezentanți care nu au a doua cetățenie moldovenească sau pașaport diplomatic).

Cum se obține un permis de ședere legal?

Pentru a putea obține dreptul la ședere temporară în Moldova, un cetățean este obligat să solicite autorităților competente o cerere corespunzătoare cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de sfârșitul perioadei de 90 de zile. În funcție de istoricul solicitantului, documentația adusă dar și alte criterii, autoritatile au dreptul să analizeze și să răspundă cererii în maxim 30 de zile.

Care este durata unui permis de ședere?

Permisul de ședere are o valabilitate prestabilită de un an, dar acesta se poate prelungi pe baza unei cereri depuse cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de expirarea permisului de ședere anterior.

Se poate solicita un permis de ședere permanent?

Legislația din Republica Moldova permite și eliberarea unui astfel de document dar numai în anumite condiții. Pe scurt, un certificat de ședere permanent se eliberează în următoarele condiții:

Specialiști cu înaltă calificare invitați de Guvernul Republicii Moldova pe baza recomandărilor autorităților publice sau specialiștilor cu profesii solicitate în țară.

Cei care au venit în Moldova pentru reîntregirea familiei. Acest grup include soții, părinții, copiii și persoanele asupra cărora se stabilește custodia sau tutela. Rudele trebuie să locuiască cu persoane care locuiesc în țară timp de cel puțin 3 ani (cu excepția soților și a copiilor minori).

Sosiți pentru întreaga perioadă de studiu și înscris în instituțiile de învățământ din Moldova cu invitația unei instituții de învățământ sau pe baza unor acorduri între instituțiile de învățământ.

Căsătorit cu un cetățean al Republicii Moldova și care au reședința continuă în Republica Moldova de cel puțin 3 ani, care au un permis de ședere temporară pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de ședere.

Ședere legală și continuă pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani.

Ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova timp de 10 ani sau mai mult și plecați la muncă, studiu sau tratament.

Există consultanță specializată în acest domeniu?

Din fericire, există iar firma Office 5 oferă și acest gen de servicii.

“Office Five” S.R.L. este o companie afiliată unei reţele internaţionale specializate în oferirea serviciilor de asistenţă în afaceri. Pe piaţa Republicii Moldova, Centrul de Business Office5 activează deja al 8-lea an, administrând o gamă largă de servicii orientate agenţilor economici locali şi străini.

Înființată în anul 2006, Office5 își începe activitatea ca distribuitor de servicii Intelligent Office, fiind în acel timp prima companie care oferă așa gen de servicii în Republica Moldova. De-a lungul anilor firma a acumulat experiența necesară pentru a dovedi profesionalism într-o abordare de calitate a problemelor ridicate și de găsire a unei soluții optime de sediu al companiei.

Cel mai popular produs curent al companiei Office5 este serviciul de OFICIU INTELIGENT şi este destinat companiilor care doresc să-şi eficientizeze resursele logistice, utilizînd servicii tehnice şi de secretariat de cea mai bună calitate și la cele mai mici costuri oferite de către compania noastra.

Office5 are o strategie deschisă de dezvoltare bazată pe cooperare și parteneriat, ceea ce asigură o dinamică foarte ridicată a serviciilor sale.

Important! Un permis de ședere în Moldova nu trebuie să depășească în durată valabilitatea pașaportului.

Dacă aveți întrebări despre cum să obțineți un permis de ședere în Moldova folositi cu incredere adresa noastră de contact sau numărul de telefon – 068383311

Leave a Comment